Basis onderwijs

Bij de kleuters werken wij met veel verschillende invalshoeken; kinderen verwerven kennis door hun actieve betrokkenheid bij mensen, materialen , gebeurtenissen en ideeën, een proces dat gebaseerd is op motivatie van binnenuit, deze methode noemen wij intrinsieke motivatie. Wij staan bij ons op school voor actief leren. Een leerproces waarin kinderen door actief betrokken te zijn bij dingen, mensen, ideeën en gebeurtenissen, een nieuw begrip verwerven.

Actief leren staat voor:

-Zelf met dingen bezig zijn
-Nadenken over eigen handelen
-Handelen van binnenuit, zelf ontdekken en conclusies trekken
-Problemen oplossen 
-Plannen

Daarnaast vinden wij de leeromgeving erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Onze klas is ingedeeld in hoeken, zoals de spelhoek, bouwhoek, ministad, leeshoek, verfhoek, tekenhoek, puzzelhoek, knutselhoek, zand/waterhoek, reken/taal hoek, computerhoek. De hoeken maken alleen of samenspel doelbewust mogelijk.

In de midden- en bovenbouw werken wij met het Doordacht Passend Lesmodel (DPL). Dit lesmodel staat voor effectief en interactief lesgeven. Het uitgangspunt is dat de leerkracht een actieve rol heeft bij de overdracht van nieuwe kennis. Het lesmodel gaat uit van lessen met een helder gesteld doel. Alle activiteiten binnen de les dragen bij aan het bereiken van dat doel; van een motiverende lesopening tot de evaluatie van het beoogde doel en alle stappen daartussen.

Om dit te bereiken maken we gebruik van coöperatieve werkvormen zodat de leerlingen, met elkaar, actief de lesstof verwerken en zo met elkaar samenwerken om het beoogde doel te behalen.