Zorg en begeleiding

Kinderen werken binnen de groep op verschillende niveaus. Hierbij krijgen zij allen begeleiding. Kinderen met een speciale zorgbehoefte kunnen wij vaak met extra ondersteuning goed begeleiden doordat wij op De Albatros werken met extra personeel (onderwijsassistenten).

Soms zijn er specifieke handelingsplannen voor een kind. Dan wordt er volgens een plan gewerkt. Hier is ook een tijdsperiode aan gekoppeld. De intern begeleider bewaakt samen met de leerkracht en de onderwijsassistent de voortgang. In eerste instantie wordt een kind binnen de groep begeleid. Soms is dit niet voldoende en is het nodig dat een leerling apart of in een klein groepje extra begeleiding krijgt. Hiervoor wordt een hulpplan opgesteld met een duidelijk doel. Het uitgangspunt is dat een kind na één of twee periodes weer in de groep mee kan en de begeleiding stopt. Indien er een langere periode van begeleiding nodig is wordt er een arrangement aangevraagd bij het loket Passend Onderwijs. Samen met de begeleider passend onderwijs wordt bepaald wat de onderwijsbehoefte van het kind is en wie de juiste hulp kan bieden. Ouders zijn altijd op de hoogte van de begeleiding en de plannen die erachter liggen.

Externe specialisten
De school heeft veel kennis en kunde in huis en kan de kinderen goed begeleiden. Het kan voorkomen dat een probleem zodanig is dat extra onderzoek en hulp gewenst is. We roepen dan de hulp in van externe specialisten. Dit kan op allerlei gebieden zijn. School en/of ouders kunnen een onderzoek aanvragen indien dit noodzakelijk is. Aan de hand van de uitslagen wordt gekeken wat de beste weg is om te volgen.