Visie en identiteit

Visie op leren

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide onderwerpen van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn.

Oog voor het individu, een open houding en wederzijds respect vinden wij op de Albatros zeer belangrijk. De veiligheid van het kind staat hoog in het vaandel en wij leren de kinderen al vroeg dat wederzijds respect bijdraagt aan een goede relatie met elkaar. 

Visie op toekomstgericht onderwijs

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de moderne maatschappij. Derhalve besteedt onze school gericht aandacht aan de 21st century skills:

- Samenwerking
- Sociale en culturele vaardigheden
- ICT -basisvaardigheden en mediawijsheid
- Probleemoplossend denken
- Kritisch en creativiteit denken
- Onderzoekend lerenVisie op identiteit

De Albatros is een openbare school en dat betekent dat iedereen bij ons op school welkom is, ongeacht afkomst, godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. Wij vinden het belangrijk dat verschillende overtuigingen elkaar ontmoeten en dat wij de kinderen leren om eerbied, respect, verdraagzaamheid en begrip te hebben ten opzichte van elkaar. 

Onze school houdt zich niet afzijdig van levensbeschouwelijke opvattingen. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging. De maatschappij vraagt ons kinderen te leren respect te hebben voor andere visies en meningen.

Tevens verlangt de huidige maatschappij van onze leerlingen dat zij informatie die via verschillende kanalen binnenkomt kunnen filteren op feiten, fictie of zelfs fake-nieuws. Derhalve besteden wij aandacht aan het gebruik van media wijsheid in onze lessen.